Comment on page
👩💻

Thêm Quản trị viên

💡 Bạn có thể lựa chọn những người bạn đồng hành trên hành trình sáng tạo này! Với mỗi Zenroom, bạn có thể mời thêm các Quản trị viên để hỗ trợ bạn trong việc quản lý Zenroom, định hướng các cuộc thảo luận, trả lời câu hỏi và giúp đỡ các thành viên mới. Điều này sẽ giúp Zenroom của bạn hoạt động một cách sôi nổi và bền vững! 💪👥🚀

Trước hết, bạn cần thêm người dùng trở thành Quản trị viên trên nền tảng của bạn

 1. 1.
  Trở lại trang chủ Zentor, nhấp vào (1) "Các Quản tri viên" (2) "Thêm Quản trị viên"
 2. 2.
  Tiếp theo, tại (1) nhập tên hiển thị của người dùng để tìm kiếm, sau đó (2) nhấp "Mời"
 3. 3.
  Nhấp chọn "Gửi" để hoàn thiện thêm Quản trị viên
 4. 4.
  Người dùng sẽ nhận được mail thông báo được mời làm Quản trị viên qua email đăng ký tài khoản của họ. Người dùng cần xác nhận bằng cách nhấp vào "Accept Invitation" để chính thức trở thành Quản trị viên trên nền tảng của bạn

Khi người dùng đã trở thành Quản trị viên của bạn, bạn có thể bắt đầu thêm họ trở thành Quản trị viên tại bất kì Zenroom nào của bạn

Có 02 thời điểm để bạn thêm Quản trị viên vào Zenroom:

1. Khi đang tạo mới Zenroom

 • Tạo mới Zenroom theo hướng dẫn tại đây: Tạo Zenroom
 • Ở màn hình tiếp theo, tại thanh tìm kiếm, nhập tên Quản trị viên tại (1), nhấp chọn, và nhấp "Tiếp tục" (2)
2. Khi đã tạo Zenroom
Sau khi đã tạo Zenroom, bạn có thể lựa chọn chỉnh sửa, thêm mới Quản trị viên!
 • Nhấp chọn (1) "Các Zenroom" để thấy toàn bộ danh sách Zenroom của bạn
 • Nhấp chọn (2) "Lựa chọn Quản trị viên" để thêm Quản trị viên vào Zenroom của bạn