🔎Theo dõi thử thách

💡 Tạo ra một thử thách mới đã là một bước đầu tiên thành công! Kế tiếp, hãy khám phá cách theo dõi những thử thách mà bạn đã thiết lập cho cộng đồng của mình. ZenMe sẽ giúp bạn theo dõi tất cả thông tin về các thử thách của bạn như một Thời khoá biểu tổng quan. Hãy cùng xem nhé! 🔍

  1. Trở lại trang chủ Zentor, tại sidebar bên trái, nhấp chọn "Thử thách"

  1. Tại đây, bạn sẽ theo dõi được toàn bộ các thử thách bạn đã thiết lập trong cộng đồng của mình:

  • Tại (3): Bạn có thể theo dõi các thử thách bạn đã thiết lập theo màu sắc hiển thị

  • Tại (1): Bạn có thể lựa chọn các thử thách hiển thị tại (3) với All (Hiển thị tất cả), On Going (Chỉ hiển thị các thử thách đang diễn ra), Pending (Chỉ hiển thị các thử thách chưa bắt đầu), Expired (Chỉ hiển thị các thử thách đã kết thúc)

  • Tại (2): Bạn có thể lựa chọn Remove (Xoá bỏ), hoặc Edit (Chỉnh sửa) thử thách. Sau đó, nền tảng sẽ đưa bạn đến trang chỉnh sửa chi tiết

3. Để theo dõi chỉ các thử thách theo từng Zenroom riêng biệt, bạn có thể trở lại màn hình trang chủ Zentor, nhấp chọn (1) Các Zenroom (2) Nhấp trực tiếp vào Zenroom đó

4. Tiếp theo màn hình hiện lên không gian mô tả nội dung về Zenroom. Tại đây, nhấp chọn "Lịch" để xem thời khoá biểu các thử thách bạn đã tạo cho Zenroom của mình

  1. Với giao diện ZenMe trên phiên bản ứng dụng App (điện thoại), bạn có thể truy cập "Lịch" để thấy toàn bộ các thử thách của bạn (bao gồm thử thách trong Zenroom của bạn/Zenroom bạn tham gia) được thể hiện theo từng ngày

Last updated