🧑‍🤝‍🧑Các loại Zenroom

Ở ZenMe, chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội xây dựng cộng đồng đa dạng với 03 loại Zenroom khác nhau, để từ đó bạn có thể lên kế hoạch & phát triển nhanh chóng trên hành trình kết nối và lan toả giá trị tới cộng đồng của mình!

  1. Zenroom miễn phí (Free): Người dùng tham gia Zenroom miễn phí. Mục tiêu là xây dựng cộng đồng và có được những thành viên đầu tiên bằng cách truyền tải các giá trị miễn phí đến mọi người. Đây sẽ là bước đệm lý tưởng để cộng đồng có niềm tin và chuyển hóa thành tham gia các Zenroom có trả phí của Zentor

  2. Zenroom thu phí định kỳ (Membership): Người dùng sẽ trả phí tham gia theo tuần/tháng/năm tuỳ theo cài đặt của Zentor. Đây là một cách đảm bảo thu nhập ổn định cho Zentor. Cũng từ đó, Zentor cần xây dựng một cộng đồng chương trình hoạt động thường xuyên, đều đặn và đảm bảo những giá trị xuyên suốt cho cộng đồng

  3. Zenroom thu phí một lần (One-time): Người dùng sẽ trả phí một lần khi họ bắt đầu tham gia Zenroom, Đối với mỗi Người dùng tham gia trước “Ngày bắt đầu” của Zenroom, họ sẽ trả phí 100% theo phí mà Zentor thiết lập. Đối với trường hợp người dùng tham gia sau “Ngày bắt đầu” của Zenroom và Zentor cho phép họ tham gia vào thời điểm đó, họ sẽ trả phí tương ứng với thời lượng thời gian còn lại cho đến “Ngày kết thúc”.

Khám phá cách tạo Zenroom tại đây: Tạo Zenroom

Last updated