🤩Tạo Voucher

Bên cạnh phát triển cộng đồng của riêng mình, ZenMe hỗ trợ các Zentor trong việc giới thiệu sản phẩm đến những "fan cứng" của họ 💪. Những chiếc voucher giảm giá khi mua sản phẩm của Zentor sẽ được trưng bày trên gian hàng của toàn nền tảng cộng đồng ZenMe!

 1. Tại trang chủ, nhấp vào biểu tượng ảnh đại diện góc trên cùng bên phải, nhấp chọn "Trang quản lý"

 2. Nhấp chọn (1) "Voucher" để thấy toàn bộ danh sách voucher của bạn sẽ hiển thị tại đây. Tại (2), bạn sẽ thấy các tình trạng voucher của bạn. Tiếp tục nhấp chọn (3) "Create" để tạo voucher mới

 3. Tại đây, bạn sẽ nhập các trường thông tin để thiết lập voucher của mình. Bạn có thể xem tại (1) để xem trước hình thức hiển thị voucher của bạn trên gian hàng. Sau đó, nhấp (2) "Submit" để gửi thông tin voucher tới người phát triển

  • Image: Hình ảnh minh hoạ sẽ hiển thị cho voucher của bạn

  • Voucher name: Tên hiển thị của voucher tại gian hàng

  • Discount: Mức % giảm giá của voucher (Nếu Voucher giảm 20%, bạn nhập 20)

  • Total Supply: Số lượng voucher tối đa bạn trưng bày tại gian hàng

  • Minimum Amount: Số lượng voucher tối thiểu

  • Expired date: Thời gian voucher hết hiệu lực sử dụng

  • Voucher code: Code voucher mà người dùng sẽ sử dụng khi mua hàng. Bạn có thể tạo code riêng hoặc nhấp chọn "Automatically Generate" để ZenMe giúp bạn tạo code tự động

  • Description: Một số mô tả rõ hơn về voucher & cách sử dụng để người mua dễ dàng sử dụng hơn

  • Website: Trang web để người mua có thể mua hàng của bạn (nếu sản phẩm được bán online)

  • Contact: Liên hệ của bạn nếu người mua có nhu cầu liên hệ

  • Sale opening time: Thời gian bạn muốn chính thức mở bán voucher. Bạn có thể lựa chọn "Publish now" nếu muốn mở bán ngay khi voucher được nhà phát triển xét duyệt; hoặc chọn "Settings" để cài đặt điều chỉnh

  • Sale closing time: Thời gian voucher dừng hiển thị trên gian hàng

 4. Nhà phát triển sẽ tiến hành xử lý và xét duyệt voucher của bạn. Khi đã được xét duyệt, voucher của bạn sẽ hiển thị tại gian hàng voucher của ZenMe.

Last updated