🤘

Triển khai Zenfocus

Với mỗi video ở trạng thái "Đã duyệt", Zentor có thể thoả sức đăng tải trong các Zenroom của mình không giới hạn với cơ chế đã thiết lập sẵn 😎 📝
  1. 1.
    Truy cập Zenroom mà bạn muốn tải lên video Zenfocus, nhấp chọn "Zenfocus Video"
  1. 1.
    Lần lượt thực hiện tải lên video Zenfocus trong Zenroom theo các bước sau:
  1. 3.
    Theo dõi cách vận hành của video Zenfocus của bạn sau khi đăng tải trong Zenroom. Video sẽ hiển thị như sau: (1) Tiêu đề, (2) Nút bấm và từ ngữ đề bài, (3) Số lần bạn đã bấm chính xác, và Quiz xuất hiện khi video chạy đến đúng thời gian bạn cài đặt