👍Xây dựng kho Zenfocus

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu cách đưa video của bạn vào Kho Zenfocus! 🤩

 1. Tại ảnh đại diện của bạn ở góc phải, nhấp chọn (1) "Trang quản lý"

 1. Nhấp chọn (2) Zenfocus, đây sẽ là không gian tải lên/thiết lập/lưu trữ các video bạn muốn đưa vào kho Zenfocus.

 2. Nhấp chọn (3) Tải lên để tải lên video bạn muốn đưa vào kho Zenfocus

 1. Nhập các trường thông tin để hệ thống tải lên video của bạn:

 • Tiêu đề: tên hiển thị video của bạn mà các thành viên sẽ nhìn thấy

 • Tải lên video: Điền đường dẫn Youtube (nếu bạn muốn đăng tải video bằng đường dẫn youtube), hoặc "Chọn video" để tải lên video được lưu trong thiết bị của bạn

 • Nhâp 1 - 2 từ khoá: từ khoá mà bạn muốn thành viên ghi nhớ và nhấp chọn khi xem video này (Lưu ý: các từ khoá được cách nhau bởi dấu phẩy)

Chọn "Xác nhận" để tải lên video vào kho Zenfocus của bạn.

 1. Video của bạn đã được tải lên kho Zenfocus. Lúc này, video sẽ ở trạng thái "Tạo mới" (1). Khi video đã được thiết lập cơ chế "từ khoá" theo yêu cầu tại bước 4 của bạn, trạng thái sẽ là "Đã duyệt" (2)

 1. Bạn có thể tăng tính học hỏi và chủ động của thành viên khi xem video bằng cách tạo Quiz cho video của bạn. Bạn có thể thiết lập hoàn toàn nội dung & thời gian hiển thị của Quiz trong video

 • Nhấp chọn video bạn muốn tạo Quiz

 • Tạo Quiz lần lượt theo các bước: Nhấp chọn (1) Quiz, (2) Nhập câu hỏi, (3) Nhập các lựa chọn, (4) Nhập câu trả lời đúng, (5) Nhập thời gian Quiz sẽ xuất hiện, (6) Lưu

 • Bạn cũng có thể chọn "Thêm mới" để tạo các Quiz khác không giới hạn

 • Lưu ý: Bạn không thể điều chỉnh/thêm mới Quiz khi Video ở trạng thái "Đã duyệt"

Last updated