💌Bài viết nổi bật

🎓 Để nâng cao chất lượng và giá trị cho các thành viên trong Zenroom của bạn, hãy tạo ra một lộ trình kiến thức chất lượng cao bằng cách thường xuyên đăng tải những bài viết trong Zenroom của bạn. Hãy bảo rằng nội dung các bài viết đều được trình bày chỉn chu, dễ hiểu, rõ ràng và hấp dẫn 📝

  1. Truy cập Zenroom của bạn, chọn biểu tượng tại (1) để tải lên bài viết của bạn

  • Tại đây, bạn có thể nhập "Tiêu đề", "Mô tả" (nội dung bài viết)

  • Lựa chọn tải lên kèm Ảnh/Video để tăng tính sinh động cho bài viết

  • Nhấp chọn "Tạo bài viết" để hoàn thiện đăng tải bài trong Zenroom

  1. Sau khi bài viết được đăng tải, bạn có thể lựa chọn:

  • "Ghim bài viết" để lưu trữ tất cả các bài viết của bạn trong một khu vực "Bài viết nổi bật", dễ dàng lưu trữ và tìm kiếm cho chính bạn và các thành viên trong Zenroom;

  • "Trả lời trong chủ đề" để bạn hoặc các thành viên có thể trả lời, tương tác với nhau trong riêng không gian của bài viết này;

  • "Chỉnh sửa" hoặc "Xoá" nếu bạn muốn điều chỉnh về bài viết

  1. Với giao diện ZenMe trên phiên bản ứng dụng App (điện thoại), bạn có thể lựa chọn đăng tải/chỉnh sửa/ghim/xoá bài viết với hình thức tương tự

Last updated