Comment on page

Các câu hỏi thường gặp

🟪 Làm thế nào để biết tôi đã đăng ký trở thành Zentor thành công?

Khi bạn đăng ký thành công, (1) hệ thống sẽ đưa bạn đến màn hình đăng ký thành công (xem thêm tại Đăng ký Zentor, và (2) hệ thống sẽ gửi mail xác nhận bạn đã đăng ký thành công qua email bạn đăng ký.

🟪 Làm thế nào để biết Zen.me đã xét duyệt tôi trở thành Zentor?

Ngay khi xét duyệt, nhà phát triển sẽ gửi email xác nhận bạn chính thức trở thành Zentor đến địa chỉ email bạn đăng ký.

🟪 Tôi có thể thay đổi các thông tin đã điền trong form đăng ký trở thành Zentor hay không?

Sau khi xét duyệt Zentor, ZenMe hỗ trợ các Zentor điều chỉnh tất cả các thông tin đăng ký Zentor tại ZenMe (ngoại trừ Email đăng ký ban đầu). Bạn có thể tìm kiếm hướng dẫn điều chỉnh thông tin tại: Tạo profile
🟪 Tôi có thể tạo tối đa bao nhiêu Zenroom?
Zentor có thể tạo số lượng Zenroom trong phạm vi của gói đăng kí của mình. Zentor cần xác định rõ mục tiêu và hoạt động của từng Zenroom để tối ưu hoá vận hành của Zenroom khi khởi tạo
🟪 Tôi có thể điều chỉnh thông tin Zenroom sau khi đã có thành viên tham gia không?
Sau khi có thành viên tham gia, bạn có thể:
  • Điều chỉnh các thông tin: Giới hạn thành viên, Tên Zenroom, Ngôn ngữ sử dụng, Mô tả Zenroom, Benefit list
  • Không thể điều chỉnh các thông tin: Hình thức room (Free/Membership/One-time), Mức giá, Thời gian kết thúc, Thời gian khoá gia nhập
🟪 Tôi có thể chủ động thêm thành viên vào Zenroom của tôi hay không?
Bạn có thể chủ động thêm thành viên vào Zenroom. Trong trường hợp này, thành viên sẽ không cần trả phí cho bạn trên nền tảng (với các Zenroom hình thức membership/one-time payment)
🟪 Làm thế nào để tôi chia sẻ về trang ZenMe của mình trên các nền tảng khác?
Nhà phát triển sẽ cung cấp cho bạn link dẫn trực tiếp đến Trang chủ của mình. Từ đó, bạn có thể thoả sức chia sẻ các link dẫn trên các nền tảng khác để thu hút thêm thành viên .
🟪 Làm thế nào để tôi mời người dùng vào 01 Zenroom của mình?
Nhà phát triển sẽ cung cấp cho bạn link đến trang Web của bạn trên ZenMe, QR code để dowload App, 1 mã mời. Từ đó, bạn có thể thoả sức chia sẻ các link dẫn trên các nền tảng khác để mời thêm thành viên gia nhâp Zenroom của bạn. Thành viên mới khi đăng nhập mã mời của bạn sẽ đươc đưa trực tiếp đến trang profile của bạn (APP)
🟪 Nếu người dùng đã sử dụng hình thức thanh toán khác, tôi có thể thêm họ vào Zenroom mà ko cần trả phí tại nền tảng hay không?
Nhà phát triển sẽ cung cấp tính năng để Zentor có thể trực tiếp thêm thành viên vào Zenroom trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, với các trường hợp này, Zentor sẽ gửi danh sách thành viên cho ZenMe support team để được hỗ trợ trực tiếp.
🟪 Nếu người dùng có thái độ không phù hợp, Zentor có quyền hạn gì?
Khi người dùng có những ngôn từ/thái độ không phù hợp trong cộng đồng, Zentor có quyền thiết lập để thành viên giữ im lặng/xoá thành viên khỏi nhóm theo từng trường hợp cụ thể.
🟪 Tôi nên lựa chọn Quản trị viên dựa trên những tiêu chí nào?
Quản trị viên của Zenroom sẽ là người hỗ trợ bạn vận hành và truyền cảm hứng cho cộng đồng mỗi ngày. Vì thế, hãy lựa chọn Quản trị viên đáp ứng được các tiêu chí về kiến thức, năng lượng và thời gian hoạt động trên nền tảng.
🟪 Tôi có thể thiết lập tối đa bao nhiêu thử thách trong một Zenroom?
Bạn có thể tạo số lượng thử thách trong một Zenroom không giới hạn. Tuy nhiên, bạn cần xác định rõ nội dung thử thách để tối ưu hoá vận hành của Zenroom khi khởi tạo
🟪 Tôi có thể điều chỉnh thông tin thử thách sau khi đã thiết lập không?
  • Trước ngày công bố thử thách: Bạn có thể thay đổi mọi thông tin thử thách
  • Sau ngày công bố thử thách: Bạn không thể thay đổi thông tin về Ngày bắt đầu & Public Settings
Last modified 11mo ago