🔥ZenMe VIP User Support

Tại ZenMe, Người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm các chính sách được hỗ trợ đặc biệt khi tham gia và đóng góp tích cực cho nền tảng. Cụ thể, khi người dùng mua gói sử dụng nền tảng theo các mốc 01 tháng, 03 tháng, 12 tháng, họ sẽ được Zentor hỗ trợ giảm 10% chi phí khi tham gia vào Zenroom trả phí trong khoảng thời gian của gói sử dụng đã mua.

Last updated