🏆Quản lý thử thách

🌟 Hãy cùng khám phá những thử thách và hoạt động chung mà bạn đã tạo cho Zenroom được quản lý tối ưu như thế nào với bộ công cụ toàn diện của ZenMe!

 1. Bạn có thể theo dõi tổng thể lịch trình các thử thách/hoạt động chung bạn đã thiết lập theo hướng dẫn tại đây: Theo dõi thử thách

 2. Khi theo dõi thử thách trong không gian Zenroom, bạn có thể:

 • Nhấp (1), và tại (2) bạn sẽ thấy các thử thách/hoạt động chung được thiết lập cho riêng Zenroom này;

 • Tại (3), bạn sẽ thấy được tiến độ hoàn thành thử thách của bạn (0/3 có nghĩa hiện tại bạn chưa hoàn thành thử thách nào trong số 03 thử thách của Zenroom này);

 • Tại (4), bạn sẽ thấy xếp hạng của mình so với các thành viên trong nhóm về thực hiện thử thách

 1. Quản lý kết quả thử thách được gửi về từ thành viên trong nhóm

 • Trước hết, tại biểu tượng ảnh đại diện góc phải, bạn nhấp chọn (1) Trang quản lý

 • Sau đó, bạn tiếp tục nhấp chọn (2) Thử thách để thấy được toàn bộ thử thách của thành viên trong Zenroom của bạn sẽ được lưu tại đây với các thông tin: Ngày nộp, Tên Zenroom, Tên thành viên, Tên challenge

 • Bạn có thể lựa chọn "Xác thực" nếu thành viên đã thực hiện thử thách đúng theo yêu cầu của bạn. Hoặc nhấp chọn "Ý kiến", nhập ý kiến tại (1) và chọn (2) "Gửi" để phản hồi với thành viên để sửa đổi.

 • Bạn cũng có thể đồng thời "Ý kiến" và "Xác thực" bằng cách nhấp chọn "Xác thực" trước khi gửi phản hồi tới thành viên

 • Thành viên sẽ nhận được phản hồi từ bạn sau khi bạn chọn "Gửi". Trong trường hợp bạn chưa "Xác thực" kết quả, thành viên có thể gửi lại cho bạn một kết quả khác sau khi điều chỉnh theo phản hồi từ bạn

Last updated