👯Tạo Zenroom

Hãy bắt đầu tạo ra không gian Zenroom của riêng bạn và khám phá khả năng kết nối của mình!

 1. Tại trang chủ Zentor, ở sidebar bên trái, nhấp chọn (1) "Các Zenroom"

 2. Ở bên phải màn hình, nhấp vào (2) "Tạo Zenroom"

3. Thiết lập Zenroom bằng cách thiết lập các thông tin yêu cầu, bao gồm:

 • Ảnh đại diện & Ảnh bìa (trường bắt buộc): Hình ảnh hiển thị của Zenroom khi người dùng tìm kiếm

 • Ngày bắt đầu (trường bắt buộc): Ngày Zenroom bắt đầu hoạt động

 • Số thành viên tối đa (trường tuỳ chọn): Số thành viên tối đa của Zenroom

 • Tên Zenroom (trường bắt buộc): Tên hiển thị của Zenroom khi người dùng tìm kiếm

 • Mục tiêu (trường bắt buộc): Các giá trị/mục tiêu của Zenroom bạn định hướng

 • Hoạt động (trường bắt buộc): Các hoạt động bạn sẽ tổ chức trong Zenroom cho người dùng

 • Ngôn ngữ (trường bắt buộc): Ngôn ngữ bạn và người dùng sẽ sử dụng để hoạt động trong Zenroom

 • Loại thanh toán (trường bắt buộc): Hình thức trả phí khi gia nhập Zenroom của bạn (Miễn phí/ Phí thành viên định kỳ/Thanh toán khoá học một lần)

 • Tần suất thanh toán (trường bắt buộc): Tần suất bạn yêu cầu thành viên trả phí khi tham gia Zenroom

 • Giá (TEF): mức giá gia nhập Zenroom (Quy đổi: 1 TEF = 1,000 VNĐ)

 • Ngày kết thúc (trường tuỳ chọn): Ngày Zenroom của bạn ngừng hoạt động. Bạn có thể không điền trường thông tin này nếu chưa có kế hoạch dừng hoạt động Zenroom

 • Thời gian khoá (trường tuỳ chọn): Ngày Zenroom sẽ không nhận thêm thành viên mới. Bạn có thể không điền trường thông tin này nếu muốn mở quyền tham gia không giới hạn thời gian cho Zenroom

 • Mô tả Zenroom (trường tuỳ chọn): Giới thiệu về mục tiêu, giá trị và những hoạt động sẽ có tại Zenroom của bạn

 • Danh sách lợi ích (trường tuỳ chọn): Giá trị thành viên có thể nhận được khi tham gia Zenroom của bạn

4. Nhấp "Tiếp tục" để hoàn thành tạo mới thông tin Zenroom

5. Bạn có thể theo dõi danh sách Zenroom đã tạo bằng cách

 • Tại trang chủ của bạn, nhấp chọn (1) "Các Zenroom"

 • Tại đây, bạn sẽ theo dõi được danh sách các Zenroom bạn đã tạo. Ngoài ra, đây cũng là giao diện hiển thị các thành viên sẽ nhìn thấy khi ghé thăm trang chủ của bạn

Last updated