Comment on page
👐

Hoạt động Zenroom

Bây giờ, hãy bắt đầu tập trung vào việc phát triển Zenroom của bạn 💪🏽. Điều này sẽ đòi hỏi bạn phải tạo ra một lịch trình hoạt động cụ thể và tương tác thường xuyên với thành viên! Hãy cùng ZenMe khám phá cách quản lý và vận hành để phát triển Zenroom của bạn lớn mạnh hơn và thu hút thêm nhiều thành viên mới 😉 🌟