📸Zenfocus

ZenFocus chính là tính năng giúp tăng khả năng tập trung và ghi nhớ của thành viên khi xem bài giảng trên Video của Zentor🔥 Với mỗi video đưa lên Zenroom, Zentor có thể lựa chọn các từ khoá có trong video, Zenme qua công nghệ AI sẽ xử lý và tìm kiếm từ khoá trong Video để xử lý các mốc thời gian trong Video. Học viên mỗi khi nghe thấy từ khoá trong ZenMe sẽ bấm nút xác nhận đã nghe thấy ✋🏻

Ngoài ra, Zenfocus cũng hỗ trợ Zentor chủ động thiết lập các câu hỏi Quiz xuất hiện trong video để tăng sự tập trung và hiệu quả khi thành viên xem video!😎

Last updated