🎯Mô hình thu nhập

Zentor có thể có thu nhập từ việc hoạt động trên nền tảng Zen.me qua các hình thức sau:

  1. Zenroom thu phí định kỳ (Membership): Zenme cho phép Zentor thu phí định kỳ khi người dùng tham gia cộng đồng của họ, từ đó hỗ trợ Zentor tạo doanh thu liên tục cũng như cung cấp nội dung độc quyền cho các thành viên trong Zenroom

  2. Zenroom thu phí một lần (One-time): Zenme cho phép Zentor xây dựng và bán các khóa học trong cộng đồng của họ, từ đó hỗ trợ Zentor tạo doanh thu từ chuyên môn của bạn và cung cấp nhiều giá trị chuyên sâu cho các người tham gia

  3. Sản phẩm khác: Zenme cho phép Zentor trưng bày và bán các sản phẩm khác của riêng Zentor (Tạo sản phẩm theo hướng dẫn tại đây: Tạo sản phẩm)

  4. Chương trình Zenme B2B: Các chương trình phúc lợi cho nhân viên là những sáng kiến nhằm thúc đẩy sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc cũng như hạnh phúc của nhân viên tại môi trường làm việc. Zenme sẽ hợp tác với Zentor để giới thiệu giá trị của Zentor đến các doanh nghiệp dưới dạng hợp đồng B2B.

Với các trao đổi chi phí khi hoạt động tại ZenMe, Zentor và Người dùng sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ TEF (Time-efficiency) (Tỷ giá: 1 TEF = 1000 VNĐ).

Sau khi Người dùng thực hiện nạp các mệnh giá vào tài khoản ZenMe, mệnh giá sẽ được quy đổi ra TEF để sử dụng tham gia vào Zenroom có trả phí, hoặc mua bán sản phẩm được trưng bày tại nền tảng. Phí tham gia từ các Zenroom sẽ được chuyển về ví của Zentor trên nền tảng Zen.me.

Zentor nhận thanh toán theo Điều kiện thanh toán của nền tảng.

Ngoài các hình thức thu nhập trên, Zenme còn cung cấp cho Zentor các công cụ để quản lý quá trình thanh toán, cũng như phân tích hiệu quả vận hành cộng đồng để giúp Zentor hiểu hơn về đối tượng người dùng; tối ưu giá trị & tối đa hoá doanh thu của họ.

Last updated