🔥Tạo thử thách

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Tại ZenMe, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng cộng đồng cùng mục tiêu và hoạt động chung. Hãy thể hiện khả năng lãnh đạo và dẫn dắt của bạn bằng cách đặt ra những thử thách đầu tiên cho cộng đồng của mình 💪

Last updated