📍Tạo Thử thách

Trước tiên, hãy bắt đầu hành trình lãnh đạo và dẫn dắt cộng đồng của bạn bằng cách đặt ra những thử thách đầu tiên cho thành viên của mình 💪

1. Tại trang chủ Zentor, ở sidebar bên trái, nhấp vào (1) "Các Zenroom"

2. Ở bên phải màn hình, nhấp chọn (2) "Tạo thử thách"

3. Tại màn hình này, nhập đầy đủ các trường thông tin để tuỳ chỉnh thử thách của bạn

☄️ Thông tin chung:

Tiêu đề: Tên thử thách

Màu sắc: Màu sắc thử thách sẽ hiển thị trên Lịch chung của toàn bộ Zenroom

Từ khoá: Một từ khoá đại diện cho thử thách để hỗ trợ tìm kiếm thử thách dễ dàng hơn

Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc: Thời gian Zentor dự kiến tổ chức thử thách trong cộng đồng của mình

☄️ Mức độ lặp lại:

Lựa chọn "Không bao giờ" nếu thử thách chỉ diễn ra một lần duy nhất

Lựa chọn "Hàng ngày" nếu thử thách diễn ra hàng ngày

Lựa chọn "Mọi tuần"Ngày tương ứng (Thứ 2 - Chủ nhật) nếu thử thách diễn ra theo tuần vào thời gian cố định. Ví dụ: Nếu thử thách diễn ra vào thứ 2 hàng tuần, bạn lựa chọn Mọi 1 tuần & Thứ 2

☄️ Thiết lập thời gian:

Ngày công bố: Ngày thử thách được công bố tới Zenroom của bạn

Thời gian hiện thông báo trước sự kiện: Thời gian bạn muốn thông báo hiện lên trước các thành viên. Ví dụ: Với thử thách diễn ra vào 22:00 hàng ngày, bạn cài đặt vào 21:00 hàng ngày, các thành viên sẽ nhận đươc thông báo

Nội dung thông báo: Lời kêu gọi để thành viên tham gia thử thách của bạn

Đưa thử thách vào Zenroom: Lựa chọn các Zenroom mà bạn muốn tổ chức thử thách này. Nhấp vào "Zenroom" để chọn tên Zenroom, sau đó nhấp chọn "Gắn cho" để giao cho Moderator

Lựa chọn "Hiển thị trên trang Zentor": Bạn có thể lựa chọn Zenroom ở chế độ riêng tư (không hiển thị trên trang Zentor) nếu không muốn công khai Zenroom tới tất cả thành viên

Lựa chọn "Lấy phản hồi từ thành viên": Thành viên có thể gửi phản hồi đến bạn nếu bạn kích hoạt lựa chọn này. Đây sẽ là cách để bạn kết nối và nhận phản hồi từ cộng đồng và tối ưu hoạt động vận hành của mình hơn

Link video: Link mô tả mẫu cho thử thách (nếu có) để thành viên hiểu rõ hơn về thử thách mà bạn đặt ra

Mô tả thử thách: Nhập mô tả chi tiết, hướng dẫn của thử thách để đảm bảo thành viên có thể thực hiện

Last updated