💃Vận hành Zenroom

Zenroom - Nơi bạn có thể xây dựng một cộng đồng "fan cứng" với những người hâm mộ chân chính 🌟. Vận hành Zenroom sẽ là một cuộc hành trình đầy thử thách, nhưng đó cũng là chìa khoá để mở ra cánh cửa của sự phát triển bền vững cho bạn và cộng đồng của bạn 🚀. ZenMe sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và phương thức tuyệt vời để tương tác, gắn kết, duy trì và trao giá trị cho cộng đồng 💪

🔥 Tại trang chủ app.zen-me.io, tại thanh công cụ bên phải, nhấp chọn biểu tượng 💬

☄️ Bạn sẽ được đưa tới trang vận hành Zenroom. Tại đây, bạn sẽ vận hành Zenroom của mình bằng cách:

📝 Thường xuyên đăng tải các bài viết trong Không gian "Bài viết nổi bật" của Zenroom - nơi bạn chia sẻ các bài viết giá trị, hữu ích cho các thành viên trong Zenroom (Hướng dẫn đăng tải bài viết tại đây)

✋🏻 Tích cực chia sẻ, tương tác trực tiếp cùng Zenroom của bạn thông qua Không gian "Thảo luận" của Zenroom - nơi bạn cùng các thành viên sẽ tương tác & trao đổi với nhau bất cứ khi nào (Hướng dẫn chia sẻ, tương tác tại đây)

👨‍👨‍👧‍👧 Thiết lập và theo dõi các hoạt động chung cho các thành viên với Không gian "Hoạt động hàng ngày" của Zenroom - nơi bạn sẽ thiết lập các hoạt động chung/Thử thách cho tất cả thành viên trong Zenroom với các tiêu chí nền tảng thiết lập sẵn (Hướng dẫn thiết lập, theo dõi hoạt động chung, và quản lý thử thách tại đây)

Last updated