✍️Theo dõi và chỉnh sửa

Trước tiên, hãy theo dõi danh sách các Zenroom bạn đã tạo và chỉnh sửa thông tin một cách dễ dàng 📝. Với tính năng này, bạn có thể kiểm tra và cập nhật thông tin của mình một cách nhanh chóng và tiện lợi 🤩

📝 Theo dõi danh sách Zenroom của bạn

  1. Tại trang chủ của bạn, nhấp chọn (1) "Các Zenroom"

  2. Tại đây, bạn sẽ theo dõi được danh sách các Zenroom bạn đã tạo. Ngoài ra, đây cũng là giao diện hiển thị các thành viên sẽ nhìn thấy khi ghé thăm trang chủ của bạn

🖌 Tuỳ chỉnh thông tin Zenroom

Tiếp tục nhấp chọn (2) để lựa chọn Chỉnh sửa Zenroom, Thêm Quản trị viên, Xoá Zenroom hoặc Quản lý danh sách thử thách bạn đã thiết lập cho Zenroom

Last updated