👋

Trở thành Zentor

Chào mừng bạn đến với ZenMe - Nền tảng với cộng đồng cùng học tập, thực hành và tương tác mỗi ngày dưới sự dẫn dắt của những Chuyên gia đáng tin cậy nhằm phát triển toàn diện Thân - Tâm - Trí!
Được phát triển như một nền tảng thúc đẩy các Chuyên gia, Coach, Nhà sáng tạo nội dung (Zentor) phát triển những cộng đồng với người dùng của chính mình nhằm nâng cao sự cân bằng giữa Thân - Tâm - Trí, ZenMe kết nối Zentor với thành viên một cách ý nghĩa thông qua những cộng đồng cùng học tập, thực hành, tương tác để cùng chia sẻ mục tiêu, sở thích, lối sống.
👉
Với các Chuyên gia, Coach, Nhà sáng tạo nội dung (Zentor):
✅
ZenMe cung cấp bộ công cụ toàn diện được phát triển dành riêng cho các Chuyên gia, nhằm xây dựng, dẫn dắt, quản lý và tạo thu nhập từ các cộng đồng người tham gia của chính mình;
✅
Tạo ra kết nối sâu sắc giữa thành viên và Chuyên gia tạo thông qua những cộng đồng cùng học tập và thực hành mỗi ngày;
✅
Tăng động lực, tương tác & hiệu quả hoạt động của các thành viên dựa trên mô hình hoạt động theo cộng đồng
👉
Với Thành viên:
✅
ZenMe giúp các thành viên tham gia những cộng đồng chung mục tiêu cùng nhau học tập, chia sẻ, tập luyện những thói quen hữu ích dưới sự dẫn dắt của Zentor;
✅
Tạo ra ra động lực từ bên ngoài nhằm thúc đẩy người dùng phát triển những thói quen thay đổi cuộc sống thông qua các hoạt động được game hóa;
✅
Người dùng được thưởng từ thu nhập của nền tảng cho việc đóng góp của mình cho sự phát triển của hệ sinh thái
Cân bằng Thân - Tâm - Trí trong cuộc sống không hề khó khi bạn thực hiện điều đó với những cộng đồng chung mục tiêu. Để bắt đầu hành trình cùng ZenMe, hãy Đăng ký tài khoản ngay hôm nay và cùng xây dựng một cộng đồng sáng tạo và có ý nghĩa cho cuộc sống của bạn!